6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018

Cẩm nang XKLĐ Nhật Bản 2018 – Sắp tới đây, khi Bản ghi nhớ MOC chính thức có hiệu lực sẽ có 6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018. Có 6 thay đổi lớn trong Luật mới đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội của Việt Nam ký kết với Bộ Lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản. 6 điều chỉnh trong Luật mới này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều tới các bạn thực tập sinh, cơ quan phái cử, nghiệp đoàn cũng như công ty tiếp nhận tại Nhật Bản.

6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018
6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018

6 thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018 gồm:

1. Kéo dài thời gian thực tập kỹ năng Nhật Bản từ 3 năm lên 5 năm

Đây có lẽ là tin đáng mừng nhất đối với các bạn thực tập sinh Nhật Bản khi thời gian của chương trình thực tập sinh kỹ năng sẽ được tăng lên tối đa là 5 năm đối với tất cả các nhóm ngành nghề. Theo đó, chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3 (năm thứ 4 – 5) sẽ được áp dụng đối với tất cả các thực tập sinh kể cả các thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm: Khác nhau giữa chương trình thực tập kỹ năng số 1, số 2 và số 3

Tuy nhiên, để có thể chuyển sang chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3, công ty tiếp nhận phải được đánh giá là công ty tốt theo tiêu chuẩn đánh giá mới đồng thời thực tập sinh phải thi đỗ phần thi thực hành của kỳ kiểm định tay nghề kỹ năng cấp độ 3. Nếu đạt đủ hai điều kiện trên, thực tập sinh đã kết thúc chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3 sẽ phải về nước ít nhất là 1 tháng trước khi quay lại Nhật để bắt đầu làm việc năm thứ 4 và năm thứ 5.

6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018 - từ 3 tăng lên 5 năm
Tăng thời gian tối đa của chương trình TTS kỹ năng lên 5 năm

2. Tăng số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng vào Nhật

Trước đây, số lượng thực tập sinh mà mỗi công ty tiếp nhận tại Nhật được phép tiếp nhận đều bị kiểm soát trong một hạn mức nhất định. Năm 2018, khi luật mới được áp dụng sẽ nới lỏng hơn một chút về số lượng tiếp nhận của các đơn vị này. Cụ thể như sau:

 • Đối với các công ty tiếp nhận thực hiện xuất sắc, số thực tập sinh được tiếp nhận gấp đôi so với các công ty tiếp nhận thông thường.
 • Công ty tiếp nhận có 30 nhân viên chính thức hoặc ít hơn: được tiếp nhận tối đa 3 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 31 đến 40 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 4 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 41 đến 50 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 5 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 51 đến 100 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 6 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 101 đến 200 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 10 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 201 đến 300 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 15 thực tập sinh.
 • Công ty tiếp nhận có từ 301 nhân viên chính thức trở lên: được tiếp nhận tối đa số lượng TTS = 1/20 nhân viên chính thức.
Tăng số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng vào Nhật
Tăng số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng vào Nhật

3. Yêu cầu cấp phép cho các nghiệp đoàn Nhật Bản:

 • Là pháp nhân Nhật bản hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
 • Là đơn vị có đủ năng lực để quản lý đúng quy định theo các tiêu chuẩn được quy định.
 • Là đơn vị có năng lực tài chính cơ bản để vận hành việc quản lý một cách đúng đắn.
 • Có biện pháp để quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp.
 • Có các biên pháp đối với cán bộ bên ngoài hoặc kiểm toán từ bên ngoài.
 • Ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài việc sắp xếp cho thực tập sinh nước ngoài nahapj cảnh vào Nhật Bản.
 • Người đứng tên cho nghiệp đoàn phải là người có đủ năng lực để quản lý đúng quy định.
Yêu cầu cấp phép cho các nghiệp đoàn Nhật Bản
Yêu cầu cấp phép cho các nghiệp đoàn Nhật Bản

4. Thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng (OTIT)

Do JITCO là một tổ chức pháp nhân công ích không thuộc cơ quan nhà nước tiến hành việc thanh tra tại chỗ mà không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào nên trong Luật mới 2018 sẽ thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng gọi tắt là OTIT. Đơn vị này sẽ có những nhiệm vụ sau:

 • Phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng
 • Chấp nhận đăng ký của các công ty tiếp nhận mới
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của nghiệp đoàn và các đoàn thể quản lý khác
 • Yêu cầu công ty tiếp nhận, nghiệp đoàn và các đoàn thể quản lý khác báo cáo về tình hình thực tập sinh (1 năm 1 lần đối với các tổ chức quản lý và 3 năm 1 lần đối với công ty tiếp nhận)
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cho các thực tập sinh kỹ năng tại Nhật

Xem thêm: JITCO là gì?

Thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng (OTIT)
Thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng (OTIT)

5. Chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng

Trong Luật mới 2018, có một thay đổi rất mới đó là việc chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng. Kế hoạch thực tập sinh kỹ năng phải được trình để xin chứng nhận trước khi tiếp nhận đối với từng trường hợp thực tập sinh. Theo đó, khi thực tập sinh thi đạt trong kỳ kiểm định tay nghề lần thứ 1 (năm 1) và lần thứ 2 (năm thứ 3) đều sẽ có giấy chứng nhận tay nghề.

Điều kiện chứng nhận kế hoạch thực tập kỹ năng:

 • Các kỹ năng mà thực tập sinh tiếp thu được là kỹ năng khó có thể tiếp nhận tại nước sở tại.
 • Mục đích và nội dung thực tập kỹ năng phải phù hợp với từng loại hình thực tập.
 • Thời gian thực tập kỹ năng số 1 tối đa 1 năm, thời gian thực tập kỹ năng số 2 tối đa là 2 năm và thời gian thực tập kỹ năng số 3 tối đa là 2 năm.
 • Thực tập sinh phải hoàn thành được nội dung kiểm tra của kỳ thi kỹ năng số 1 mới được tiếp tục chương trình thực tập kỹ năng số 2 và phải đạt nội dung kiểm tra của kỳ thi kỹ năng số 2 mới được tiếp tục chương trình thực tập kỹ năng số 3.
 • Tổ chức kiểm tra đánh giá thực tập sinh trước khi  thực tập sinh hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng.
 • Có cơ sở vật chất phù hợp và có người chịu trách nhiệm hướng dẫn thực tập sinh thực hiện chương trình TTS kỹ năng theo quy định.
 • Các tổ chức quản lý (nghiệp đoàn) muốn cấp chứng nhận thực tập kỹ năng phải là đơn vị đã được hướng dẫn lên kế hoạch thực tập kỹ năng.
 • Chế độ đãi ngộ đối với thực tập sinh kỹ năng phải đáp ứng các điều kiện quy định.
 • Trường hợp xin phép thực tập kỹ năng số 3 thì người xin phép phải đáp ứng điều kiện là xuất sắc theo đúng quy định.
 • Trường hợp người xin phép tiến hành thực tập kỹ năng cho nhiều thực tập sinh kỹ năng cùng lúc trong thời gian thực tập kỹ năng thì số thực tập sinh không được vượt quá số lượng quy định.
Chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng
Chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng

6. Tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử

Có 10 tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử mới như sau:

 • Là tổ chức có đủ năng lực thực hiện đưa thực tập sinh sang Nhật Bản được cơ quan nhà nước của nước phái cử giới thiệu.
 • Quy định rõ ràng công khai về tiền dịch vụ và các khoản phí khác thu của thực tập sinh.
 • Tuyển chọn và đưa sang Nhật những thực tập sinh có ý thức hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.
 • Có chế độ hỗ trợ thực tập sinh sau khi về nước như hỗ trợ việc làm, tư vấn đầu tư, … để thực tập sinh có thể phát huy các kỹ năng học được tại Nhật một cách tốt nhất.
 • Tuân thủ các yêu cầu và hợp tác với Bộ, ban ngành về các vấn đề liên quan đến thực tập sinh.
 • Thực hiện việc phái cử thực tập sinh theo luật và quy định của nước phái cử.
 • Trong vòng 5 năm, tổ chức và nhân viên không bị kết án tù hoặc các hình phạt nghiêm trọng hơn hoặc các hình phạt tương tự theo Luật và quy định của nước phái cử.
 • Trong vòng 5 năm, không có các hành vi như làm giả giấy tờ liên quan đến thực tập sinh.
 • Trong vòng 5 năm, không kiểm soát tiền hoặc bất kỳ tài sản nào của thực tập sinh hoặc của người thân của thực tập sinh liên quan đến phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, bất kể việc thu tiền ký quỹ hay các khoản danh nghĩa nào.
 • Trong vòng 5 năm, liên quan đến hợp đồng thực tập sinh, không ký hợp đồng có điều khoản xử phạt hay hợp đồng chuyển tiền hoặc các tài sản khác một cách không hợp lý.
Tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử
Tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử

Trên đây là 6 Thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018. Với những thay đổi này, người được hưởng lợi nhất chính là thực tập sinh. Đồng thời, chính bản thân các bạn thực tập sinh cũng cần hiểu rõ ý nghĩa cũng như mục đích của chương trình thực tập sinh kỹ năng và luôn cố gắng hết mình khi làm việc tại Nhật Bản. 

Chúc các bạn thực tập sinh Việt Nam sẽ luôn tỏa sáng tại đất nước mặt trời mọc!

Theo Bản tin việc làm ngoài nước – Cục quản lý lao động ngoài nước

Chia sẻ ngay bài viết này:

facebook twiter pinterest linkedin tumblr reddit-icon

Bài viết liên quan:


Bình luận về bài viết này:

 • pham van khan

  e di nhat ve rui bg e muon di lai dc k .co a nao giup e k
  ————–

  Chào bạn,
  Bạn vui long để lại SĐT để tư vấn viên tư vấn cụ thể nhé!
  Thông tin đến bạn!

 • e đi nhật 3 năm nhưng đến 2nam3 tháng do tình trạng sức khỏe nên e xin về ,đến giờ đã được 9 tháng ,e muốn hỏi đăng ký đi lđ nhật ban lần 2 có được ko ,thời gian 2nam3 tháng e ko vì phạm gì cả
  ————

  Chào bạn,
  Trường hợp của bạn không đăng ký đi Nhật lần 2 được nữa. Nguyên nhân là do thực tập sinh phải đạt kỳ thi tay nghề sau khi kết thúc 3 năm mới có cơ hội đăng ký quay lại Nhật theo luật mới. Bạn tuy không vi phạm gì nhưng chưa hoàn thành được chương trình thực tập sinh 3 năm nên cơ hội quay lại Nhật gần như là không có nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • xin hỏi bước qua năm thứ 4 tôi có thể bảo lãnh vợ con qua Nhật được không ?Hiện tại đang ở năm thứ 3.
  ———–

  Chào bạn,
  Theo thông tin mình được biết thì sang năm thứ 4 bạn vẫn thuộc diện đi xuất khẩu lao động qua phái cử và nghiệp đoàn quản lý nên bạn sẽ không được bảo lanh vợ con qua Nhật nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Mình xin hỏi do sức khoẻ gần hết 2 năm xin về nước trước thời hạn. Mình đã mua vé máy để về nhưng 2 người công ty gọi điện doạ đánh vì vậy tôi mới ra ngoài mà làm ở ngoài không ăn thua mà tôi muốn về nước có nhận được tiền cọc ko visa tôi còn tới tháng 4 mà chi phí đi với ăn học gần 300 triệu
  ————————-

  Chào bạn,
  Trường hợp của bạn khả năng cao là sẽ không nhận lại được tiền cọc. Mình không dám khẳng định 100% mà chỉ nói là khả năng cao thôi. Bạn có thể thương lượng với phía công ty để có hướng giải quyết tốt nhất nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Đông Phương

  cho e hỏi có hình xăm trên người là ko được đi phải ko
  ———————–

  Chào bạn,
  Trên cơ bản có hình xăm sẽ không đi được, tuy nhiên nếu hình xăm bé và ở những vị trí kín đáo cũng có thể thương lượng lại với đơn vị tiếp nhận. Nếu phía tiếp nhận đồng ý thì vẫn đi được.
  Thông tin đến bạn!

 • Trịnh thị huệ

  Cho e hỏi nếu hết hạn 3 năm nhưng bên nhật muon giữ mình ở lại thì minh sẽ phai chiu những khoản phí nào cho bên việt nam ạ
  ——————————

  Chào bạn,
  Theo quy định mới hiện nay chưa quy định mức phí cụ thể nên tùy vào công ty mà bạn làm hồ sơ mà có thể sẽ miễn phí hoặc mất một khoản phí nhỏ nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Nguyễn Đức Anh

  Tôi đã đi nhật 1lần, bây giờ muốn đi tiếp
  091816xxxx
  ——————-

  Chào bạn,
  Trường hợp như của bạn có thể quay lại Nhật theo diện du học. Ngoài ra nếu may mắn bạn có thể đi theo diện kỹ sư kỹ thuật viên cũng được nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Phan Đức Linh

  Xin chào,
  Mình là thực tập sinh về nước được hơn nửa năm. Hoàn thành tốt công việc, có chứng nhận Jitco. Không vi phạm gì cả. Có bằng N3. Trước khi đi mình không khai đang học đại học, sau khi về nước mình nhận bằng tốt nghiệp, năm tốt nghiệp trùng với năm mình xuất cảnh. Mình học CNTT. Trường hợp của mình có thể quay lại Nhật dạng nào vậy. Xin vui lòng tư vấn.
  —————————-

  Chào bạn,
  Trường hợp như của bạn có thể quay lại Nhật theo diện du học. Ngoài ra nếu may mắn bạn có thể đi theo diện kỹ sư kỹ thuật viên cũng được nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Mih co tien an chua xoa co dc di nhat KO ah
  ——————

  Chào bạn,
  Trường hợp bạn có tiền án chưa xóa khả năng là không đi được nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Ad oi cho mình hỏi với
  Minh đi diện tts 3nam gio dag năm 2 cty muốn gia hạn thêm hợp đồng cho mình thì có dc không và thủ lục thế nào ạ lam truoc khi về nuoc hay sau khi về nuoc moi lam hs ạ
  ——————

  Chào bạn,
  Để gia hạn thêm hợp đồng bạn và công ty gia hạn cũng như nghiệp đoàn phải đạt đủ điều kiện gia hạn mới được. Ngoài ra, bạn phải làm hết 3 năm sau đó về nước ít nhất 1 tháng sau đó mới được quay lại Nhật để gia hạn.
  Thông tin đến bạn!

 • Sakura nguyễn

  Chào bạn! Mình đi tns về 3/2015 khi đi ko khai bằng,giải trình bằng lại trượt visa có thể giải trình lại đi dc theo diện kĩ sư ko.thanks.
  ————–

  Chào bạn,
  Trường hợp như của bạn rất khó để có thể giải trình lại vì phía Nhật Bản khá cứng nhắc nên họ sẽ không chấp nhận. Nếu bạn vẫn muốn sang Nhật có thể chọn đi du học thay vì đi theo diện kỹ sư.
  Thông tin đến bạn!

 • chào bạn!
  mình đi nhật theo diện tns sau khi sang nhật mình có chuyển đổi visa sang diện tị nạn. hiện nay mình đã về nước vậy cho mình hỏi mình có thể quay lại nhật bản theo diện nào khác hay không? mình cảm ơn ạ
  —————-

  Chào bạn,
  Hiện nay bạn có thể quay lại Nhật theo diện du học, kỹ sư hoặc sang theo kiểu dự án có thời hạn. Miễn sao bạn đủ điều kiện để quay lại theo các hướng trên thì bạn đều có thể trở lại Nhật được.
  Bạn tham khảo thêm trong bài viết này nhé: 4 Cách đi làm việc ở nước ngoài bạn nên biết
  Thông tin đến bạn!

 • Ad cho mình hỏi tháng 12 mình hoàn thành tts 3 năm để về nước thì thời gian trên 1 tháng mình có thể sang lại nhật bản theo diện ktv đc ko khi đi tts mình có khai bằng cấp và ở nhật chủ của mình muốn nhận lại mình theo dạng ktv vậy mình về Việt Nam! Chờ bao lâu là đc ạ
  ————-

  Chào bạn,
  Theo quy định, bạn về nước 1 tháng là có thể xin quay lại NHật theo diện gia hạn mới. Tuy nhiên diện này mới được áp dụng nên việc chờ bao lâu thì được thông qua còn tùy thuộc vào nghiệp đoàn và phía Nhật Bản nữa. Nếu không có vấn đề gì thì nhanh là khoảng 1 tháng bạn có thể quay lại Nhật được rồi nhé.
  Thông tn đến bạn!

 • cho em hoi em muon bt minh co tu cach luu tru o ben nhat chua thi lam cach nao ah
  ——–

  Chào bạn,
  Hiện tại thì vẫn chưa có cách nào tra được tư cách lưu trú trực tuyến tại Nhật nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Cho e hỏi nếu có bằng kĩ sư bên VN sang nhật làm thì tốt hơn hay vừa học vừa làm bên ấy ạ
  ————

  Chào bạn,
  Nếu bạn có bằng kỹ sư thì nên đi sang theo diện kỹ sư sẽ tốt hơn là vừa học vừa làm nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Hoang thi hải

  E di nhật bản 3năm e muôn gioi han 2 nam nua được không
  ———-

  Chào bạn,
  Nếu bạn đủ điều kiện về tay nghề bạn có thể tới công ty phái cử bất kỳ để được hỗ trợ làm hồ sơ gia hạn.
  Thông tin đến bạn!

 • xin hoi minh co dang ki di xkld o nhat don hang 1 nam du kien xuat canh cua minh la thang 5 den gio la gan het thang 7vay sao minh van trua duic xuat canh ah
  ——–

  Chào bạn,
  Vấn đề bị chậm bay hiện nay thi thoảng vẫn phát sinh. Thường có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do phía Nhật Bản gặp vấn đề. Bạn hãy hỏi phía công ty xem nguyên nhân chậm bay là gì nhé, có những bạn bị chậm bay 6 tháng sau vẫn bay được bình thường đó.
  Thông tin đến bạn!

 • chao quy cty. e da tot nghiep dh nhung lai di theo dien tts . truoc khi di do khong biet nen da khong khai bang.vay truong hop cua e co quay lai theo dien ky su khong .mong quy cty tra loi giup.
  xin cam on quy cty!
  ———

  Chào bạn,
  Hiện cũng có khá nhiều trường hợp không khai bằng và sau này rất khó khăn để quay lại theo diện kỹ sư. Hiện có một số trường hợp mình biết đã thử gửi lại thông tin nhưng đều bị trượt tư cách. Trường hợp của bạn cũng tương tự và sẽ rất khó khăn để quay lại theo diện kỹ sư.
  Thông tin đến bạn!

 • Em muốn hỏi về vấn đề tns xin về trước thời hạn và được sự chấp thuận của công ty vì có lí do về nước đó mẹ bệnh tim nặng

 • Chào bạn!
  Nếu bạn đang là TTS và hoàn cảnh gia đình bạn như trên bạn có thể xin về nước trước thời hạn. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp nếu nguyện vọng của bạn chỉ về một thời gian giải quyết chuyện gia đình sau đó tiếp tục quay lại Nhật làm việc thì bạn có thể trình bày nguyện vọng của mình để công ty tiếp nhận tại Nhật cũng như nghiệp đoàn của bạn xem xét nhé!
  Thông tin đến bạn!

 • cho em lam phien chut.truoc e di Nhat theo dien TTS bjo e muon quay lai theo dien du hoc co dk ko neu di dk thi dieu kien can la j ak

 • Chào bạn!
  TTS về nước vẫn quay lại Nhật theo diện du học được nhé.
  Nếu đăng ký bạn cần có điều kiện thiết yếu: từ lúc bạn đăng ký đến lúc xuất cảnh bạn đã về nước được 1 năm trở lên, trường tiếp nhận bạn là trường nhận TTS quay lại theo diện du học. Ngoài ra để biết thêm thông tin chi tiết bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du học để được hỗ trợ nhé!
  Thông tin đến bạn!

 • Đi tiếp xkld lần 2 xong sau khi về nước có thể đi lại theo diện kỹ sư được không banh, cảm ơn bạn
  —-

  Chào bạn!
  Sau khi bạn đi tiếp XKLĐ lần 2 bạn vẫn có thể đi lại theo diện kỹ sư nhé. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trước đây bạn trình cục xuất nhập cảnh Nhật Bản lần 1, 2 và lần tới phải khớp nhau nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Chào bạn!
  Sau khi bạn đi tiếp XKLĐ lần 2 bạn vẫn có thể đi lại theo diện kỹ sư nhé. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trước đây bạn trình cục xuất nhập cảnh Nhật Bản lần 1, 2 và lần tới phải khớp nhau nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Lê thị hà

  E cần tv ạ 0984589xxx

  Chào bạn!
  Số điện thoại của bạn đã được chuyển đến chuyên viên tư vấn, bạn vui lòng chờ máy chuyên viên sẽ kết nối tư vấn đến bạn.
  Cảm ơn bạn!

 • Nguyễn Duy Tân

  anh chị cho em hỏi…em ko có bằng cao đẳng đại học…nếu em đi nhật thieo diện thực tập sinh rồi về nước mới đi học đại học cao đẳng thì em có thể trở lại nhạt với dạng kỹ sư ko ạ…em cám ơn.
  —-

  Chào bạn!
  Mình xin giải đáp thắc mắc của bạn:
  Nếu bạn đi Nhật theo diện TTS rồi về nước, sau đó bạn học Cao Đẳng đại học ở Việt Nam bạn hoàn toàn có thể trở lại Nhật theo diện kỹ sư nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • Cho em hỏi là em mới hoàn thành chương trình tts vào đầu tháng 9 và đã về nước. Khi về nghiệp đoàn có nói giờ không còn nhận giấy chứng nhận hoàn thành tts. Vậy sau này em muốn đi dạng ktv có dc ko ạ. ( trước đi tts có khai bằng ). Em cảm ơn ạ
  ——-

  Chào bạn!
  Theo mình được biết, các bạn hoàn thành 3 năm chương trình TTS đều có bản chứng nhận hoàn thành (trước đây là JITCO). Còn việc bạn hoàn thành 3 năm TTS (trước đi bạn có khai bằng) sau này bạn muốn đi theo diện kỹ sư là hoàn toàn có thể.
  Thông tin đến bạn!

 • Mjk về từ 1-11-2018 trước khi về mình đã xin lại hết giấy tờ nhưng hỏi người đi trước thì họ bảo thiếu cái giấy của jitco. Mink hỏi lại thì bên nghiệp đoàn họ nói “ bắt đầu từ tháng 7 -2018 không còn giấy đó nữa.
  Vậy nếu muốn quay lại theo kiểu thực tập sinh kỹ năng số 3 (2 năm) có quay lại dc ko ạ.
  —–

  Chào bạn!
  Mình xin được giải đáp thắc mắc của bạn!
  Đúng là bắt đầu từ 07/2018 các bạn TTS không còn được cấp chứng chỉ Jitco nữa, bởi tổ chức Jitco cũng đã ngừng hoạt động khá lâu rồi. Tuy nhiên, chắc chắn rằng các bạn vẫn phải có những giấy tờ chứng nhận đã hoàn thiện thời gian TTS 3 năm, ví dụ như chứng nhận thi chuyển giai đoạn TTS bậc 2 chẳng hạn. Các không phải quá lo lắng về vấn đề này vì những thông tin của các bạn đã được lưu trữ tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản vì vậy bạn hoàn toàn có thể quay lại Nhật theo diện TTS ký năng số 3 sau khi về nước nhé!
  Thông tin đến bạn!

 • Chào bạn. Xin lỗi Cho mình hỏi mình sắp về nước theo thời hạn 3 năm và không có ý định quay lại nữa thì có phải bắt buộc thi tay nghề không ạ.
  —–

  Chào bạn!
  Thi chuyển tay nghề bậc 2 gần như là quyền lợi của các bạn TTS và cũng là điều kiện thiết yếu cho TTS muốn quay lại lần 2. Các bạn TTS có thể không thi tay nghề vì xác định không quay lại Nhật lần 2. Tuy nhiên, một số nghiệp đoàn và xí nghiệp yêu cầu TTS bắt buộc phải thi tay nghề để đánh giá chất lượng TTS của họ. Cho nên, không thể khẳng định các bạn có phải thi hay không, các bạn cần nắm được quy định cũng như yêu cầu của nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận.
  Thông tin đến bạn!

 • Chào bạn!!xin lỗi cho mình hỏi ..Mình đang học đại học năm thứ 2 thì bảo lưu hồ sơ đi thực tập sinh!! sau khi hoàn thành 3 năm TTS mình về nc và học tiếp đại học 2 năm nữa !! Như vậy có quay lại theo diện kỹ thuật viên đc hay không??
  ——

  Chào bạn!
  Sau khi bạn về nước và tiếp tục chương trình Đai học bạn có thể quay lại Nhật theo diện kỹ thuật viên nhé.
  Thông tin đến bạn!

 • E hiện đang là tts năm 2. Sau khi kết thúc 3 năm tts tại Nhật. E muốn quay lại theo diện kĩ sư mà không thi giai đoạn 2 năm sau nữa. Và trước khi theo diện tts e có khai đầy đủ bằng cấp. E học xây dựng và có bằng đh. Trong thời gian sống tại Nhật k có vi phạm gì cả. Vậy e nên đi lại bằng cách nào và trung tâm nào là hợp lý. E ở ninh bình.
  ——–

  Chào bạn!
  Sau khi kết thúc 3 năm chương trình TTS, bạn hoàn toàn có thể quay lại Nhật theo diện kỹ sư khi bạn tham gia thi và trúng tuyển đơn hàng phù hơp nhé. Về vấn đề bạn nên đi trung tâm nào hợp lý, hiện nay các đơn vị doanh nghiệp được Bộ cấp phép và tuyển dụng trong lĩnh vực kỹ sư cũng khá nhiều và các công ty cũng chủ yếu hoạt động ở Hà Nội, ví dụ như Công ty Cổ Phần Traum Việt Nam bên mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm sau khi về nước.
  Thông tin đến bạn!

 • Cho e hỏi.e chuẩn bị về nước .hoàn thành xong 3nam.e muốn xin giấy jitco hoàn thành tu nghiệp.mà không có.bây giờ cty làm giấy chứng minh e ở cty hian thành 3nam.vậy giấy này có được đi lại lần 2 không.vì e đọc trên họ cần giấy của jitco.

 • Chào bạn. Xin lỗi cho mình hỏi: Mình đã đi tts đơn hàng 1 năm và đã về nước, trước đó mình đã khai bằng tốt nghiệp trung cấp và bây giờ mình muốn học liên thông lên lấy bằng cao đẳng rồi quay lại Nhật, vậy sau mình có thể đi theo diện kỹ sư được không ah?

 • Phan thị bích hiền

  0365159xxx mình muon dc di xuat khau lao dong nhat mong cty giup do
  ———-

  Chào bạn!
  Bạn vui lòng chú ý điện thoại, chuyên viên sẽ liên hệ và hỗ trợ bạn.
  Cảm ơn bạn.

 • Chào quý công ty
  M là tts đã về nước ,giờ muốn quay lại lần 2 có đi được ko?vậy nếu đi được công ty có thể giúp và chi phí là bao nhiêu ah.sdt 0386538xxx
  ———-

  Chào bạn.
  Bạn vui lòng chú ý điện thoại chuyên viên công ty sẽ chủ động liên hệ với bạn sớm nhất.
  Cảm ơn bạn!

Quay lại đầu trang
© 2017 traumvietnam.com. Design by VietMoz.