TUYỂN 06 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG KẾT CẤU SẮT 19/04/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng kết cấu sắt 19/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 19/04/2019 Đia điểm làm việc: Chiba Lĩnh vực nhận: kết cấu sắt Tên công việc: làm sắt Số lượng nhận: 02 người Giới tính: nam Độ tuổi: 18 tuổi – 35...

TUYỂN 30 NỮ THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/04/2019

Tuyển 30 nữ tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/04/2019 Đia điểm làm việc: Saga, fukuoka Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may Số lượng nhận: 15 người Giới tính: nữ Độ tuổi: 18 tuổi – 35 tuổi theo...

TUYỂN 03 NAM PHỔ THÔNG THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI 31/01/2019

Tuyển 03 nam phổ thông tham gia thi tuyển đơn hàng chăn nuôi 31/01/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 31/01/2019 Đia điểm làm việc: Chiba Lĩnh vực nhận: chăn nuôi Tên công việc: chăn nuôi lợn Số lượng nhận: 01 người Giới tính: Nam Độ tuổi: 18 tuổi –...

TUYỂN 09 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN 24/01/2019

Tuyển 09 nam tham gia thi tuyển đơn hàng hàn 24/01/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 24/01/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: hàn Tên công việc: hàn Số lượng nhận: 03 người Giới tính: Nam Độ tuổi: 18 tuổi – 30 tuổi theo cách tính tuổi...

TUYỂN 30 NỮ PHỔ THÔNG THI TUYỂN ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/03/2019

  Tuyển 30 nữ phổ thông tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/03/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/03/2019 Đia điểm làm việc: Saga Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may mặc Số lượng nhận: 10 – 13 người Giới tính: Nữ Độ tuổi: 18...

© 2019 traumvietnam.com. Design by VietMoz.