TUYỂN 9 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN PV THÁNG 06/2019

  Tuyển 09 nam tham gia thi tuyển đơn hàng hàn 06/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 06/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: hàn xì Tên công việc: hàn xì Số lượng nhận: 03 người Giới tính: nam Độ tuổi: 20 tuổi – 30 tuổi theo cách...

TUYỂN 06 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG KẾT CẤU SẮT 25/05/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng kết cấu sắt 25/05/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 25/05/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: kết cấu sắt Tên công việc: kết cấu sắt Số lượng nhận: 02 người Giới tính: nam Độ tuổi: 25 tuổi –...

TUYỂN 06 NAM THAM GIA ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/04/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/04/2019 Đia điểm làm việc: Fukuoka Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may Số lượng nhận: 06 Giới tính: nam Độ tuổi: 18 tuổi – 35 tuổi theo cách tính tuổi...

© 2019 traumvietnam.com. Design by VietMoz.