TUYỂN 9 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN 17/06/2019

  Tuyển 09 nam tham gia thi tuyển đơn hàng hàn 17/06/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 17/06/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: hàn xì Tên công việc: hàn xì Số lượng nhận: 03 người Giới tính: nam Độ tuổi: 20 tuổi – 30 tuổi theo...

TUYỂN 06 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG KẾT CẤU SẮT 25/05/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng kết cấu sắt 25/05/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 25/05/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: kết cấu sắt Tên công việc: kết cấu sắt Số lượng nhận: 02 người Giới tính: nam Độ tuổi: 25 tuổi –...

TUYỂN 09 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN 24/01/2019

Tuyển 09 nam tham gia thi tuyển đơn hàng hàn 24/01/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 24/01/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: hàn Tên công việc: hàn Số lượng nhận: 03 người Giới tính: Nam Độ tuổi: 18 tuổi – 30 tuổi theo cách tính tuổi...

Tuyển 6 nam làm xây dựng ở Fukui phỏng vấn đầu tháng 9/2018

Tuyển 6 nam làm xây dựng ở Fukui phỏng vấn đầu tháng 9/2018 XKLD Nhật Bản – Traum Việt Nam thông báo tuyển 6 nam làm xây dựng ở Fukui phỏng vấn đầu tháng 9/2018. Do phía Nhật Bản chưa có lịch sang cụ thể nên thời gian phỏng vấn sẽ cập nhật cụ thể khi có thông tin. Các bạn nếu quan tâm đơn hàng xuất khẩu lao...

© 2019 traumvietnam.com. Design by VietMoz.