TUYỂN 06 NAM THAM GIA ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/04/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/04/2019 Đia điểm làm việc: Fukuoka Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may Số lượng nhận: 06 Giới tính: nam Độ tuổi: 18 tuổi – 35 tuổi theo cách tính tuổi...

TUYỂN 30 NỮ THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/04/2019

Tuyển 30 nữ tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/04/2019 Đia điểm làm việc: Saga, fukuoka Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may Số lượng nhận: 15 người Giới tính: nữ Độ tuổi: 18 tuổi – 35 tuổi theo...

TUYỂN 30 NỮ PHỔ THÔNG THI TUYỂN ĐƠN HÀNG MAY MẶC 07/03/2019

  Tuyển 30 nữ phổ thông tham gia thi tuyển đơn hàng may mặc 07/03/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 07/03/2019 Đia điểm làm việc: Saga Lĩnh vực nhận: may mặc Tên công việc: may mặc Số lượng nhận: 10 – 13 người Giới tính: Nữ Độ tuổi: 18...

© 2019 traumvietnam.com. Design by VietMoz.