TUYỂN 06 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG KẾT CẤU SẮT 25/05/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng kết cấu sắt 25/05/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 25/05/2019 Đia điểm làm việc: Fukui Lĩnh vực nhận: kết cấu sắt Tên công việc: kết cấu sắt Số lượng nhận: 02 người Giới tính: nam Độ tuổi: 25 tuổi –...

TUYỂN 06 NAM THAM GIA THI TUYỂN ĐƠN HÀNG KẾT CẤU SẮT 19/04/2019

Tuyển 06 nam tham gia thi tuyển đơn hàng kết cấu sắt 19/04/2019 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN HÀNG Ngày phỏng vấn dự kiến: 19/04/2019 Đia điểm làm việc: Chiba Lĩnh vực nhận: kết cấu sắt Tên công việc: làm sắt Số lượng nhận: 02 người Giới tính: nam Độ tuổi: 18 tuổi – 35...

© 2019 traumvietnam.com. Design by VietMoz.