Tuyển 6 nam làm chế biến thực phẩm ở Chiba Nhật Bản 17/03

Tuyển 6 nam làm chế biến thực phẩm ở Chiba Nhật Bản 17/03 Xuat khau lao dong Nhat Ban – Traum Việt Nam thông báo tuyển 6 nam làm chế biến thực phẩm ở Chiba Nhật Bản 17/03. Trong số 06 nam lao động tham gia phỏng vấn công ty sẽ chọn 2 lao động trúng tuyển. Dự kiến xuất cảnh của đơn hàng này là tháng 10/2018.  Đơn...

Tuyển 3 nam phỏng vấn làm đúc nhựa ở Hiroshima 31/01

Tuyển 3 nam phỏng vấn làm đúc nhựa ở Hiroshima 31/01 XKLD Nhat Ban – Traum Việt Nam thông báo tuyển 3 nam phỏng vấn làm đúc nhựa ở Hiroshima 31/01. Theo như thông tin phía Nhật Bản, đơn vị tiếp nhận do nhiều lý do nên sẽ không sang được Việt Nam phỏng vấn nhưng vẫn mong muốn tuyển lao động đã qua phỏng vấn. Vì...

Tuyển 15 nữ phỏng vấn làm dệt ở Fukui Nhật Bản 02/02

Tuyển 15 nữ phỏng vấn làm dệt ở Fukui Nhật Bản 02/02 XKLD Nhat Ban – Traum Việt Nam thông báo đơn hàng dệt tháng 2/2018, thông báo tuyển 15 nữ phỏng vấn làm dệt ở Fukui Nhật Bản 02/02. Theo như thông tin phía Nhật Bản, đơn hàng này sẽ có 3 công ty dệt cùng tuyển dụng, một công ty sẽ tuyển 3 lao động, hai...

Tuyển 9 nam phỏng vấn làm hàn ở Fukui Nhật Bản 02/02

Tuyển 9 nam phỏng vấn làm hàn ở Fukui Nhật Bản 02/02 Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín – Traum Việt Nam thông báo đơn hàng tháng 2/2018, thông báo tuyển 9 nam phỏng vấn làm hàn ở Fukui Nhật Bản 02/02. Theo như thông tin phía nhà tuyển dụng, đơn hàng này có thể sẽ lùi sang phỏng vấn ngày 03/02 hoặc sẽ giữ...

© 2018 traumvietnam.com. Thiết kế Website bởi VietMoz.
Quay lại đầu trang