Tuyển 21 nam làm xây dựng tại Nhật Bản phỏng vấn 26/05

Tuyển 21 nam làm xây dựng tại Nhật Bản phỏng vấn 26/05 [ Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ] Được sự tin tưởng của Nghiệp đoàn Sunsire, công ty Traum Việt Nam thông báo tuyển 21 nam làm xây dựng tại Nhật Bản phỏng vấn 26/05, đơn hàng này của nghiệp đoàn Sunsire gồm 3 công ty khác nhau tuyển dụng gồm công ty cổ phần...

Tuyển 6 nam làm thi công cơ khí xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản

Tuyển 6 nam làm thi công cơ khí xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản [ Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 ] Công ty cổ phần Maeta thông báo tuyển 6 nam làm thi công cơ khí xây dựng tại Hiroshima Nhật Bản vào tháng 5/2017. Lần tuyển dụng này công ty mong muốn lao động ứng tuyển là người đã có gia đình, có thể lực tốt và tính cách vui...

© 2017 Traum Viet Nam. Thiết kế Website bởi VietMoz.